Rabattavtal för företagRabattavtal*

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur Komplett Företag samlar in och behandlar personuppgifter.

VD:n för Komplett Företag är behandlingsansvarig för verksamhetens behandling av personuppgifter. Den behandlingsansvarige har det yttersta ansvaret för att säkerställa att all behandling och hantering av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Policyn innehåller information om dina rättigheter när du lagrar personuppgifter vid en kundrelation med Komplett Företag och allmän information om hur vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande sekretesslagstiftning.

 

1 Personuppgifter

För att genomföra ett köp i webbutiken på Komplettforetag.se måste en kundprofil skapas, där vi behöver ditt namn, adress, mobilnummer och e-post.

Detta är nödvändigt för att uppfylla avtalet om köpet, eftersom vi ska kunna skicka din beställning till rätt leveransadress, hålla dig uppdaterad med orderrörelserna samt kontakta dig om det skulle vara behov i enlighet med dina order.

Vi kommer att behålla din kundprofil så länge du är en aktiv kund hos oss. Du kan när som helst välja att själv radera kundprofilen under Min sida. Alla dina personuppgifter kommer då att raderas, förutom orderinformation och kvitton som vi kommer att behålla så länge vi är skyldiga enligt lag, se punkt 1.2.

För olika syften kan vi behöva andra personuppgifter. Vilka personuppgifter och syftet med dessa beskrivs här i integritetspolicyn.

 

1.1 Dina rättigheter

Du har rätt att få insyn i dina personuppgifter som Komplettforetag.se har registrerat i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan när som helst begära att få dessa uppgifter utan kostnad enligt lagstiftningen. Blankett för insynsbegäran hittar du här.

Informationen ska lämnas ut/överföras på ett säkert sätt. Om den registrerade gör begäran elektroniskt, och såvida inte den registrerade begär något annat, ska informationen ges i en vanlig elektronisk form.

Du kan också när som helst begära att vi raderar eller rättar dina personuppgifter, förutsatt att vi inte är skyldiga att spara dessa enligt gällande lagstiftning eller andra förpliktelser vi har. Blankett för begäran om rättelse eller radering hittar du här.

Du har rätt att få ut dina egna personuppgifter som du har gett till Komplettforetag.se - dataportabilitet. Om det är tekniskt möjligt, kan vi skicka dessa uppgifter direkt till en ny verksamhet. Annars kommer vi att skicka uppgifterna till dig via e-post.

Alla personuppgifter vi skickar till dig i dessa sammanhang kommer att skickas i krypterad filformat.

Du kan när som helst dra tillbaka samtycke du har gett oss. Samtyckena hittar du på Min sida och kan dras tillbaka där eller på annat sätt som beskrivs i denna policy.

Du har rätt att klaga till Datainspektionen om du upplever att dina personuppgifter inte behandlas enligt denna policy.

 

1.2 Arkivering av personuppgifter

Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt utifrån syftet med behandlingen. Vi kommer att radera personuppgifterna när vi har hanterat din förfrågan, uppfyllt din avtal eller vårt rättsliga åtagande.

Istället för att radera all information kan vi välja att ta bort identifierande information från personuppgifterna så att uppgifterna inte längre kan kopplas till dig (anonymisering) och behålla den anonyma informationen. Sådan anonym information kommer vi i så fall att spara för användning i analyser och statistik, för att anpassa och utveckla vår marknadsföring och utveckla produkter med hänsyn till konsumenternas önskemål och behov.

Du kan när som helst radera din kundprofil hos oss, men enligt bokföringslagstiftningen måste vi fortfarande spara dina transaktionsdata i upp till 5 år. Vi kommer också att fortsätta att spara din kontaktinformation och köphistorik i 5 år efter köpet, för att kunna skydda dina rättigheter i samband med garanti och reklamation enligt konsumentköplagen, köplagen och Komplettforetag.se säljvillkor. Lagringstiden kan vara längre om en garantiärende eller reklamationsärende inte är avslutad.

Om du har skapat och behållit en kundprofil, kommer vi att spara kontaktinformation och köphistorik i 10 år, såvida du inte begär att vi raderar detta tidigare eller raderar din kundprofil.

 

1.3 Skydd av personuppgifter

Komplett Företag har bra rutiner och vidtar omfattande åtgärder för att säkerställa att obehöriga inte får tillgång till dina personuppgifter och att behandlingen av uppgifterna sker i enlighet med kraven i gällande lagstiftning. Exempel på sådana åtgärder är riskbedömningar, genomförande av organisatoriska och fysiska åtgärder, åtkomstkontroll och arkiveringsrutiner samt rutiner för datahantering och uppföljning av förfrågningar avseende rätten till insyn, korrigering och radering.

Du kan känna dig trygg med att Komplett Företag lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt.

 

2 Utlämning av varor

Vi samarbetar med Postnord och Posten för transport av varor. Vi lämnar ut personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna leverera varorna till dig. Uppgifter som delas med transportörerna är namn, adress, telefonnummer och önskad leveransplats. Uppgifterna raderas efter 12 månader.

 

3 Betalningslösningar

Av säkerhetsskäl lagrar vi historik som innehåller IP-adressen som vi mottar ordrar från. Betalningsuppgifter hos Komplett Företag är: IP-adress, namn, adress, organisations- eller företagsnummer, företagsnamn, e-post och mobiltelefonnummer.

Alla system som behandlar personuppgifter som är knutna till betalning av ordrar är strikt begränsade till de anställda som utför nödvändiga uppgifter i samband med ordern.

 

3.1 Kortbetalningar

Kortnummer lagras inte längre än nödvändigt för att säkerställa en effektiv hantering av eventuella problem med belastning, avbokning av order och kreditering. Det är inte möjligt för Komplett.se att se hela ditt kortnummer i något av våra system efter genomfört köp. Om du stöter på problem med en kortbetalning, kan den betalningsansvarige hos Komplett.se hitta de 6 första och de 4 sista siffrorna i ditt kortnummer (IIN/BIN-nummer) för att identifiera den bank som har utfärdat kortet.

Väljer du kort som betalningsmetod kommer betalningsuppgifter och kortuppgifter att delas med vår betalningsleverantör för kort: Worldline e-betalningstjänster och Digital River. Betalnings- och kortuppgifter används endast för att göra en betalning.

För att göra det ännu enklare när du handlar kan du välja att lagra din kortinformation på ett säkert sätt i kassan. Vår betalningspartner, Digital River, kommer sedan att lagra kortet i sina säkra system. Vi lagrar inte dina kortuppgifter utan att hänvisa till dem med en identifikation. Senare köp med det lagrade kortet är enkla att genomföra, därför är det viktigt att du loggar ut från ditt kundkonto när du har slutfört transaktionen och eventuellt säkerställer att obehöriga inte har åtkomst till enheten du använder.  Du ansvarar själv för att inte dela ditt användarnamn och lösenord med andra.

De uppgifter som du lämnar vid onlinebetalning kommer endast att kopplas till ditt kundkonto. Informationen lagras i enlighet med tillämpliga lagar. Avsikten är att du inte skall behöva ange dina kortuppgifter varje gång du slutför ett köp hos oss.

Du kan enkelt lägga till nya betalkort och radera lagrade kort i kassan. För att genomföra betalningen, kommer vi att vidarebefordra kortuppgifterna till våra betalningsleverantörer Worldline e-betalningstjänster och Digital River. De lagrar informationen på ett säkert och korrekt sätt och är certifierade i enlighet med  kortföretagens striktaste regelverk, PCI Level 1.

3.2 Faktura

Om du vill ansöka om kredit hos Komplett Företag kommer en kreditkontroll att göras baserat på företagsnummer eller organisationsnummer. Inga personuppgifter skickas till någon tredje part.

3.3 Trygghetsavtal

Om du väljer att lägga till ett trygghetsavtal till en eller flera produkter som du köper från oss, kommer vi att dela personuppgifter med vår försäkringspartner Insr Insurance Group. Informationen kommer att bestå av: företagsnamn, adress, e-postadress och mobilnummer. Vilken information som leverantören skall ha tillgång till och hur den skall behandlas, regleras av ett databehandlingsavtal mellan Komplettforetag.se och Insr Insurance Group.

4 Retur/Servicepartners

I samband med retur och reparation av produkter samarbetar Komplettforetag.se med utvalda servicepartners. Om en vara som vi har sålt har en defekt i enlighet med bestämmelserna i konsumentköplagen eller köplagen, har kunden rätt att få den reparerad kostnadsfritt. Varan kommer då hanteras av en av våra servicepartners, och vi kommer dela personuppgifter med denne. Informationen kommer att omfatta företagsnamn, adress, telefonnummer, e-postadress, inköpskvitto (köphistorik).

I de fall där varorna inte kan repareras, kan servicepartnern vidarebefordra kvittot till tillverkaren. Detta är för att Komplettforetag.se skall informeras om att varan kan ersättas med en ny eller krediteras.

 

5 Informationskapslar (Cookies)

Komplettforetag.se analyserar användardata, trafik och aktivitet på våra webbplatser genom att samla in så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du laddar ner en webbplats.

Syftet med vår insamling av cookies är att ge webbutiken grundläggande funktionalitet som sessionhantering, analys, personalisering och marknadsföring.

Våra egna cookies, så kallade första parts cookies, är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. De gör det möjligt att komma ihåg inloggningar, varukorgar, sidinställningar och liknande.

Dessa cookies är det inte möjligt att välja bort, och vårt behandlingsgrund för detta är av berättigat intresse. (GDPR art. 6 f).

Vi använder också så kallade "tredjeparts cookies", som spårar användarbeteende över webbplatser och för att kategorisera användare. Dessa används för analyser, marknadsföring och personalisering av webbplatsen.

Allmän information om användning av cookies och behandlingsgrund finns under punkterna 5.1 till 5.4.

Här kan du se en översikt över cookies som används på Komplettforetag.se.

Vi använder också "pixel". Pixel är en liten kod på vår webbplats som gör det möjligt att registrera konverteringar via annonser på nätet. Det ger oss möjlighet att anpassa utomstående annonsering mot kundgrupper baserat på deras intressen inom vår webbplats. Vi ber alltid om ditt samtycke för användning av pixel.

 

5.1 Hur man undviker informationskapslar (Cookies)

Om du vill undvika användning av cookies kan du ställa in din webbläsare att inte acceptera dem automatiskt. Se webbläsarens hjälpsidor för inställningar. Observera att om du väljer att utesluta cookies, kommer flera funktioner i Komplettforetag.se inte att fungera.

 

5.2 Analys

Komplettforetag.se samlar in anonyma uppgifter om besökare på Komplettforetag.se för analys.
Med anonyma uppgifter, avses uppgifter som inte kan spåras tillbaka till en användare eller en person. Syftet med detta är att samla in statistik som kan användas för att vidareutveckla och förbättra webbplatsen. Exempel på denna typ av data är: antalet besökare på webbplatsen, hur denna används, hur länge besöket varar, var användarna kommer ifrån och vilka webbläsare som används.

Vi samlar också in sökord som används av sökmotorerna på webbplatsen. Detta görs endast för att förbättra sökträffar och kundupplevelsen, och det samlas inte in information som kan spåras tillbaka till användaren.

 

5.3 Anpassning

För att kunna ge dig en relevant och bra upplevelse i vår webbutik använder vi funktioner och system för att personifiera innehållet så att det anpassas till dig och dina intressen. Detta inkluderar din IP-adress, webbläsare (Chrome, Edge, Safari etc.), operativsystem (Windows, Mac OS etc.), klick eller annan relevant interaktion med reklam, vilka sidor du har sett på och liknande.

Vi gör endast personifiering av innehållet på vår webbplats om du har samtyckt. Sådant samtycke kan ges i inställningar i pop-up-fönster som kommer vid första besöket eller när det har varit länge sedan du besökte sidan. Alternativt kan du ändra dina inställningar under "Mina samtycken" på Min sida, inklusive att ge samtycken som inte har givits tidigare och dra tillbaka samtycken.

 

5.4 Marknadsföring

Vi använder cookies och pixels för att personifiera vår webbaserade marknadsföring. Det här sker endast om du har gett ditt samtycke. Ett sådant samtycke kan ges genom inställningar i pop-up-fönster som dyker upp vid första besöket eller om det är länge sedan du besökte sidan. Alternativt kan du ge samtycke eller dra tillbaka samtycke på Min sida. Om inget samtycke har givits, kommer vi endast att använda oss av generiska annonser och andra former av målgruppsanpassning.

Vi vill att vår marknadsföring ska upplevas relevant och värdefull för dig hela tiden, så innehållet kommer oftast att vara anpassat. I detta sammanhang kan vi använda profilering i form av information om kön, födelsedatum och adress från andra källor, samt information om vad du har köpt. Vi och våra samarbetspartners spårar annonser för att veta vilka du har sett på nätet och vilka produkter du har tittat på hos oss. Med detta kan vi anpassa butiken efter dina intressen och visa dig relevanta annonser vid nästa tillfälle.

Om du har gett ditt samtycke, kommer vi att se till att du får annonser för färre produkter som du redan har köpt och istället erbjudande om relaterade varor och tjänster eller andra produkter som vi tror är relevanta för dig. Genom kundmatchning kan vi utbyta din kontaktinformation med tredjepartssystemleverantörer, som till exempel Google, Meta och Schibsted, för att kunna matcha dig med informationen du har gett dem. Förutom din kontaktinformation kan det också handla om utbyte av information som ditt namn, stad, län, kön, postnummer, IP-adresser och eventuellt identifikationsnummer på enheter du har använt, samt information om vilka köp du har gjort hos oss. Utbytet av sådan information kommer att vara krypterat, endast utbytt för kundmatchningen och kommer att raderas så snart kundmatchningen är genomförd, normalt inom 48 timmar. Vi kommer från de aktuella tredjeparterna att få rapporter baserade på matchningen, där informationen anonymiseras.

 

6 Var informationen lagras

Vi lagrar dina personuppgifter inom EES-området. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt att överföra personuppgifter till våra samarbetspartners utanför EES, och vi kommer då att se till att behandlingen underläggs ett motsvarande eller bättre skydd än vad som gäller inom EES och att det annars sker i enlighet med gällande regler och riktlinjer från EU och svenska myndigheter. Vilka samarbetspartners detta kan gälla, kommer att framgå av informationen du får genom att använda länken i punkt 5.0.

 

7 Personuppgifter till tredje part

Komplettforetag.se kommer inte dela, sälja, överföra eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter utöver vad som beskrivs i integritetspolicyn. Din data kommer endast att delas om vi har en rättslig grund för det, till exempel om vi är rättsligt förpliktade eller om vi får ditt samtycke. Samarbetspartners kommer endast att få tillgång till uppgifterna om det är nödvändigt för att utföra tjänster för Komplettforetag.se. I sådana fall ingås behandlingsavtal för att säkerställa säkerheten för informationen. Dessutom kommer Komplettforetag.se att bestämma hur hanteringen av uppgifterna ska ske. Mer information om tredjeparter vi använder finns i länken under avsnitt 5.0.

 

8 Nyhetsbrev och kommunikation

Vi erbjuder nyhetsbrev via e-post. Innehållet i dessa är vanligtvis anpassat för dig, med relevant information och erbjudanden. Det är frivilligt att ta emot dessa nyhetsbrev, du måste uttryckligen ge ditt samtycke i förbindelse med en kampanj, registrering eller på ”min sida”. Alla dina samtycken kan administreras under ”Mina samtycken” på ”Min sida”. Du kan också avsluta prenumerationen genom att klicka på länken nederst i mailet.

Om ditt köp av någon anledning har avbrutits, skickar vi dig en e-post där vi informerar om att vi har sparat din kundvagn. Detta gör vi som en extra kundservice för att göra din kundupplevelse hos oss så smidig och enkel som möjligt. Du kan tacka nej till denna service genom att klicka på länken nederst i e-posten.

Vi skickar även ut beställnings- och leveransbekräftelsedokument, kundundersökningar och uppföljande e-post som är relaterat till genomförda köp hos oss. 

 

 

9 Ändringar i policyn

Om vi ​​gör ändringar i denna sekretesspolicy kommer vi att publicera den reviderade versionen här med ett uppdaterat revisionsdatum. Vi uppmanar dig att granska policyn regelbundet. Om det genomförs större ändringar som väsentligt förändrar vår sekretesspraxis, kan vi också meddela dig på annat sätt, exempelvis via e-post, på företagets hemsida eller sociala medier.

 

10 Kontaktinformation 

Om du vill att Komplett Företag ska radera dina uppgifter eller om du vill att dina personuppgifter som lagras av Komplett Företag ska lämnas ut, kontakta oss via e-post kundservice@komplettforetag.se

Postadress:

Komplett Företag

Komplett Services Sweden AB
Telegrafgatan 4
169 72 Solna