Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur Komplett Företag samlar in och behandlar personuppgifter.

VD:n för Komplett Företag är behandlingsansvarig för verksamhetens behandling av personuppgifter. Den behandlingsansvarige har det yttersta ansvaret för att säkerställa att all behandling och hantering av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Policyn innehåller information om dina rättigheter när du lagrar personuppgifter vid en kundrelation med Komplett Företag och allmän information om hur vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande sekretesslagstiftning.

 

1 Personuppgifter

För att genomföra ett köp på Komplett Företag behöver vi adress, mobilnummer, organisations- eller företagsnummer, företagsnamn och e-post. Detta är nödvändigt för att kunna skicka din beställning till rätt leveransadress, hålla dig uppdaterad kring ordergången och kontakta dig vid behov angående din order.

Vi är skyldiga att lagra orderinformation i samband med redovisning, avgiftshantering och eventuell garanti-/returhantering. Denna historik raderas efter tio år. Av säkerhetsskäl lagrar vi också IP-adressen som används vid beställning.

För olika ändamål kan vi behöva andra personuppgifter. Vilka personuppgifter det handlar om och syftet med dessa beskrivs här i sekretesspolicyn.

 

1.1 Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i de personuppgifter som Komplett Företag har registrerat i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan när som helst begära att dessa uppgifter lämnas ut utan kostnad, i enlighet med lagstiftningen.

Du kan också när som helst begära att vi raderar eller korrigerar dina personuppgifter, under förutsättning att vi inte är skyldiga att lagra dessa i enlighet med gällande lagstiftning eller andra skyldigheter vi har.

Uppgifterna ska lämnas ut/överföras på ett säkert sätt. Om den registrerade skickar sin begäran elektroniskt, och om denne inte begär annat, ska uppgifterna lämnas ut i vanlig elektronisk form.

Du kan när som helst återkalla det samtycke du har gett oss. Du kan hitta dessa samtycken på “Min sida”.

Du har rätt att meddela Datatilsynet (Datainspektionen) om du upplever att dina personuppgifter inte behandlas i enlighet med denna policy.

 

1.2 Arkivering av personuppgifter

Bokföringslagen ålägger oss att lagra transaktionsdata i 5 år, men för att kunna skydda kundernas rättigheter i samband med garantier och reklamationer enligt konsumentköplagen, köplagen och Komplett Företag försäljningsvillkor, lagrar vi köphistorik i 10 år.

 

1.3 Skydd av personuppgifter

Komplett Företag har bra rutiner och vidtar omfattande åtgärder för att säkerställa att obehöriga inte får tillgång till dina personuppgifter och att behandlingen av uppgifterna sker i enlighet med kraven i gällande lagstiftning. Exempel på sådana åtgärder är riskbedömningar, genomförande av organisatoriska och fysiska åtgärder, åtkomstkontroll och arkiveringsrutiner samt rutiner för datahantering och uppföljning av förfrågningar avseende rätten till insyn, korrigering och radering.

Du kan känna dig trygg med att Komplett Företag lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt.

 

2 Utlämning av varor

Vi samarbetar med Postnord och Posten för transport av varor. Vi lämnar ut personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna leverera varorna till dig. Uppgifter som delas med transportörerna är namn, adress, telefonnummer och önskad leveransplats. Uppgifterna raderas inom 36 månader.

 

3 Betalningslösningar

Av säkerhetsskäl lagrar vi historik som innehåller IP-adressen som vi mottar ordrar från. Betalningsuppgifter hos Komplett Företag är: IP-adress, namn, adress, organisations- eller företagsnummer, företagsnamn, e-post och mobiltelefonnummer.

Alla system som behandlar personuppgifter som är knutna till betalning av ordrar är strikt begränsade till de anställda som utför nödvändiga uppgifter i samband med ordern.

 

3.1 Faktura

Om du vill ansöka om kredit hos Komplett Företag kommer en kreditkontroll att göras baserat på företagsnummer eller organisationsnummer. Inga personuppgifter skickas till någon tredje part.

  

4 Informationskapslar (Cookies)

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du laddar ner en webbsida. Dessa används vanligtvis för att förbättra användarupplevelsen och för att komma ihåg vem du är så att du förblir inloggad.

Syftet med cookies är att ge onlinebutiken grundläggande funktioner som sessionshantering, analys och marknadsföring.

Förstapartscookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.Tredjepartscookies används för analys och marknadsföring.

Allmän information om användningen av cookies hittar du under punkt 4.1 till 4.3.

Här kan du se en översikt över de cookies som används på Komplett Företag

 

4.1 Hur man undviker informationskapslar (Cookies)

Om du vill undvika användning av cookies kan du ställa in din webbläsare att inte acceptera dem automatiskt. Se webbläsarens hjälpsidor för inställningar. Observera att om du väljer att utesluta cookies, är det flera funktioner på Komplett Företag som inte kommer att fungera.

 

4.2 Marknadsföring

Behandlingsunderlaget för marknadsföring via e-post är samtycke.

Vi vill att vår marknadsföring i alla lägen ska uppfattas som relevant och värdefull för dig, därför är innehållet vanligtvis anpassat efter dig. Vi samarbetar med utvalda partner för att åstadkomma en bra lösning i samband e-postförsändelser.

 

4.3 Personuppgifter till tredje part

Komplett Företag kommer inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter på annat sätt än i enlighet med det som framgår av denna sekretesspolicy. Dina uppgifter kommer endast att delas om vi är juridiskt skyldiga till detta eller får ditt samtycke. Samarbetspartner kommer bara att få insyn i uppgifterna om det är nödvändigt för att utföra tjänster för Komplett Företag. I sådana fall ingås databehandlingsavtal för att säkerställa informationssäkerheten, dessutom kommer Komplett Företag att bestämma hur behandlingen av uppgifterna ska genomföras. Mer information om vilka tredje parter vi använder kan hittas under Analys, Anpassning och Marknadsföring i denna policy.

 

5 Ändringar i policyn

Om vi ​​gör ändringar i denna sekretesspolicy kommer vi att publicera den reviderade versionen här med ett uppdaterat revisionsdatum. Vi uppmanar dig att granska policyn regelbundet. Om det genomförs större ändringar som väsentligt förändrar vår sekretesspraxis kan vi också meddela dig på annat sätt, exempelvis via e-post eller på företagets webbplats eller på sociala medier.

 

6 Kontaktinformation 

Om du vill att Komplett Företag ska radera dina uppgifter eller om du vill att dina personuppgifter som lagras av Komplett Företag ska lämnas ut, kontakta oss via e-post kundservice@komplettforetag.se

Postadress:

Komplett Företag

Komplett Services Sweden AB
Bergvägen 1
341 32 Ljungby