Rabattavtal för företagRabattavtal*


Allt kan finansieras!

Att finansiera ditt köp ger dig både mer tid och pengar att investera i det som är strategiskt viktigt för ditt företag.

Teknikutvecklingen går snabbt och det kan vara svårt att hänga med. Genom att finansiera din IT-utrustning från Komplett Företag kommer ditt företaget alltid att ha en uppdaterad IT-flotta.

Allt går att finansiera hos oss. Vi levererar allt från kaffemaskinen till hela IT-infrastrukturen i ditt företag. Du kan själv bestämma finansieringsavtalets längd, med förutsägbara månadsbelopp som inte pressar likviditeten.

Idag erbjuder vi inte en automatisk finansiering via hemsidan. Är du intresserad, ta kontakt med oss via telefon eller email så hjälper vi dig med din kommande IT-finansiering. 


Minimibelopp för finansiering är 50 000 kr exklusive moms.  

 

Ta kontakt!
08-664 46 00
order@komplettforetag.se


Fördelar med finansiering

Häng med i teknikutvecklingen

I slutet av finansieringsperioden väljer många av våra kunder att uppgradera till ny utrustning, vilket är ett enkelt och ekonomiskt sätt att hänga med i dagens snabba teknikutveckling. Alternativt kan du köpa loss utrustningen eller fortsätta finansieringen med avsevärda besparingar.

Frigör kapital

Istället för att betala hela kostnaden för utrustningen på en gång, betalar du i efterhand som du använder den. Eftersom kreditlinorna hålls intakta får du som kund en ökad köpkraft och binder inte upp något rörelsekapital. Finansiering kan även innebära skattemässiga fördelar.

Försäkring

Vi kan inkluderar en försäkring med låg självrisk så att du alltid har tillgång till fungerande utrustning.

En faktura

Finansiering med oss underlättar administrationen. All utrustning, teknik, underhåll, försäkring, tjänster och andra relaterade anskaffningskostnader som du samlar under ett finansieringsavtal får du på en faktura.

Fast månadskostnad

Fasta betalningar gör budgeteringsprocessen mer transparent och gör det lättare att förutse kassaflödet.

Prisexempel