Rabattavtal för företagRabattavtal*

Hace

Hace

Följande information behövs alltid vid kontakt med tillverkare eller servicepartner

  • Produktnamn och modellbeteckning
  • Felbeskrivning
  • Inköpsdatum
  • Serienummer
  • Kvitto

Kontaktuppgifter

Telefon: Tes Scandinavia AB 031-7613610