Adobe After Effects

Adobe After Effects fungerar bäst när du har mycket systemminne. Prestandan för vissa operationer kan använda många kärnor, men mer än en fysisk processor förbättrar inte prestandan. Adobe After Effects ha också infört ökat stöd för CPU-acceleration, så grafikkortet kommer att påverka prestandan.