Rabattavtal för företagRabattavtal*

Whistleblowing

Varningskanal för kritiska förhållanden

Plikten att bekämpa korruption och andra ekonomiska oegentligheter, inklusive bedrägeri, är förankrad i Komplett Groups Code of Conduct, och därför har vi etablerat en rapporterings kanal där anställda, tredje parter och allmänheten kan rapportera saker de upplever är en grund till oro.

Om du har ett anställningsförhållande eller är inhyrd hos Komplett kan du gå in på intranätet för att hitta mer information om intern varning.

Exempel på förhållanden som kan rapporteras i vår varningskanal:

  • Misstanke om ekonomiska oegentligheter (inklusive stöld, korruption, bedrägeri, förskingring, brott mot Bokföringslagen eller dokumentförfalskning)
  • Misstanke om andra olagliga förhållanden
  • Trakasserier eller mobbning, diskriminering eller rasism
  • Andra brott mot HMS-regler (hälsa, miljö och säkerhet)
  • Handlingar som bryter mot Komplett Groups värdegrund

Ordinarie förfrågningar och klagomål på inköp av produkter eller klagomål på kundservice hanteras inte via varnings kanalen och ska riktas till kundcentret.

Om du känner till kritiska förhållanden som Komplett bör veta om, kan du använda denna varnings ordning.

Du kan läsa mer om hur du rapporterar kritiska förhållanden på Komplett Groups webbplatser här.