Vi är en del av Komplett Group och vi erbjuder samma stora sortiment som komplett.se

Vi fokuserar på IT-produkter till ditt företag. Vare sig du är ett enmansföretag eller del av ett större bolag.

Vi erbjuder produkter för skiftande behov och vi ger dig professionell vägledning för att göra din vardag enklare.

 

Brist på, fel eller föråldrad IT-utrustning kan kosta ditt företag stora summor varje dag. Undvik flaskhalsar och ineffektivitet - investera i IT-utrustning!

 

Är du tidigare företagskund hos komplett.se har du samma kundnummer som då, och all information om dina beställningar, fakturor etc finns lagrat på ditt konto, precis på samma sätt som innan. Enda skillnaden är att du loggar in här, på komplettforetag.se istället.

 Har du inget företagskonto hos oss? Registrera dig idag!

 

Har du frågor eller behöver vägledning? Kontakta oss på e-post: order@komplettforetag.se eller telefon: 08-664 46 00 (9-17)